15.04.2019 | Образец протокола участников ООО о предоставлении согласия на заключение директором ООО договора, цена которого превышает 50% стоимости чистых активов ООО на конец предыдущего квартала

ПРОТОКОЛ № ________

Загальних зборів учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю «________»

 

м.Харків                                                    ___ ________ 20 __року                                                                                                             

Присутні учасники Товариства з обмеженою відповідальністю «________»:

  1. Громадянин України ________, паспорт громадянина України серії ________         № ________, виданий ________ ___ ________ 1 ___ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків ________, частка в статутному капіталі дорівнює ________ (________) гривень, що складає ________ (________) %.
  2. Громадянин України ________, паспорт громадянина України серії ________         № ________, виданий ________ ___ ________ 1 ___ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків ________, частка в статутному капіталі дорівнює ________ (________) гривень, що складає ________ (________) %.

Загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «________» визнаються правомочними.

Порядок денний:  

  1. Про надання згоди учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю «________» директору Товариства з обмеженою відповідальністю «________» ________ на укладання (підписання) від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «________» (код ЄДРПОУ ________) договору про надання послуг  № ________ від ___ ________ 20 ___ року з Товариством з обмеженою відповідальністю «________» (код ЄДРПОУ ________), ціна якого (договору про надання послуг № ________ від ___ ________ 20 ___ року) становить ________ (________) гривень, в зв`язку з тим, що ціна договору про надання послуг № ________ від ___ ________ 20 ___ року яка становить ________ (________) гривень, перевищує 50 (п’ятдесят) % вартості чистих активів Товариства з обмеженою відповідальністю «________» (код ЄДРПОУ ________) станом на кінець попереднього кварталу.
  2. Слухали:
  3. Про надання згоди учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю «________» директору Товариства з обмеженою відповідальністю «________» ________ на укладання (підписання) від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «________» (код ЄДРПОУ ________) договору про надання послуг  № ________ від ___ ________ 20 ___ року з Товариством з обмеженою відповідальністю «________» (код ЄДРПОУ ________), ціна якого (договору про надання послуг № ________ від ___ ________ 20 ___ року) становить ________ (________) гривень, в зв`язку з тим, що ціна договору про надання послуг № ________ від ___ ________ 20 ___ року яка становить ________ (________) гривень, перевищує 50 (п’ятдесят) % вартості чистих активів Товариства з обмеженою відповідальністю «________» (код ЄДРПОУ ________) станом на кінець попереднього кварталу.

 

Результати голосування: «За» — 100 (сто) % голосів.

        «Проти» — 0 (нуль) % голосів.

«Утримався» — 0 (нуль) % голосів.

 

  1. Вирішили:
  2. В зв`язку з тим, що ціна договору про надання послуг № ________             від ___ ________ 20 ___ року яка становить ________ (________) гривень, перевищує 50 (п’ятдесят) % вартості чистих активів Товариства з обмеженою відповідальністю «________» (код ЄДРПОУ ________) станом на кінець попереднього кварталу, учасники Товариства з обмеженою відповідальністю «________» прийшли до згоди та вирішили надати згоду директору Товариства з обмеженою відповідальністю «________» ________ на укладання (підписання) від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «________» (код ЄДРПОУ ________) договору про надання послуг  № ________ від ___ ________ 20 ___ року з Товариством з обмеженою відповідальністю «________» (код ЄДРПОУ ________), ціна якого (договору про надання послуг № ________ від ___ ________ 20 ___ року) становить ________ (________) гривень.

 

Підписи учасників загальних зборів

Товариства з обмеженою відповідальністю «________»:

 

Громадянин України

 

________ ____________________________________________________

Громадянин України

 

________ _____________________________________________________